Wow Proset tal Party li ghamiltu lit-tfal vera tafu tatuwom pjacir,tkx tal present li tajtu l-Gabriel.thanks tal Christmas Log ax sakemm wasalna d-dar kielu kollhu u qas halilna bicca minnu.next time ahjar jkun ikbar ax Gabe zaqqieq lol :)kemm jien kuntenta li nibghat lil Gabe hemm.vera ghamel improvment u ghal flus li nhalsu vera worthed ax vera irhisa imma kwalita tajba hafna.All the best to alll the staff of Stepping Stones especially Ms Nicky,she is a wonderful caring person and kidz adores her as she is their second mother.xxx

 
  • 12th April 2018

Comments are closed.